OudVreeswijk.nl
 

Sluizen en Kanalen in Vreeswijk

In 1817 werd op kosten van het Rijk in Vreeswijk een hulpschutssluis gebouwd: De Inundatiesluis. Dat moest, omdat de bestaande sluis verbouwd dienden te worden en de scheepvaart gewoon door moest gaan. De bouwers maakten daarbij gebruik van het Volmolengat, een watergang, die al in 1638 bestond. 


Deze Rijkshulpsluis, beter bekend als Spuisluis, vormt nu een van de schilderachtigste plekjes 

van Vreeswijk ; Het Frederiksoord